PEOPLE
  Faculties
  Staffs
Current Location:Home >> PEOPLE >> Staffs
 Staffs
Cao, Wen
Zhang, Shuhong
Guo, Yunyun
Huang, Guangping
Wu, Bin
Director of Administration
Zou, Chunfa
Yang, Liu
Guo, Yong
Hu, Wenfeng

 
 JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS School of Economics