PEOPLE
  Faculties
  Staffs
Current Location:Home >> PEOPLE >> Faculties
 Faculties
Zhang, Peng
Xi, Xiaoyan
Director of Undergraduate Program
Zhou, Haiou
Yang, Weiyan
Yuan, Qingming
Zou, Donghong
Zhao, Zhifeng
Zhang, Hong
Yu, Hongbin
Yang, Feihu
Director of Postgraduate Program
Liu, Lunwu
Yang, Yong
Huang, Wenhua
Wan, Chun
Wu,Tao
Wei,Yanfeng
Zhou,Guzhen
Xiao, Lu
Peng, Xinwan
Luo, Xiongfei
Liu, Aiwen
Liao, Weidong
Kang, Jingping
Yu, Bingwen
Wang, Yufeng
Wang, Shoukun
Gui, Lin
Director of Research and International Exchange
Bao, Ganfeng
Chen, Fuliang
Dean of School
Duan, Changzheng
Feng, Fuyu
Gong, Lixin
He, Jianchun
Hu, Delong
Jiang, Jin
Lei, Jun
Tao, Ran
Shao, Guohua
Rao, Xiaohui
Peng, Wuhan
Luo, Changhan
Wan, Daoqin
Li, Guomin

 
 JIANGXI UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS School of Economics